Kontakt
Lyssna

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Om du vill bygga till ditt en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på byggnaden uppåt, neråt eller åt sidan.

Tillbyggnad inom detaljplan

Inom tätbebyggt område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad utom detaljplan

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiksplanöppnas i nytt fönster (ÖP2012). Översiktsplanen skiljer på stor och liten tillbyggnad. Se särskilt avsnittet Bebyggelseutveckling rekommendationer sida 136 och framåt. Här återfinns också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Liten tillbyggnad

Vad som tolkas som en liten tillbyggnad, beror på hur stort ditt bostadshus var 1 juli 1987 när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Tolkningen varierar från kommun till kommun. Härryda kommun har tolkat plan- och bygglagen på följande sätt: om tillbyggnaden du tänker göra är mindre än 50 procent av bostadshusets dåvarande byggnadsarea, räknas det som en liten tillbyggnad.

Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden. Även om din fastighet ligger inom flygbullerzonen, så får du göra en liten tillbyggnad. Däremot behöver du dispens om du vill bygga inom ett strandskyddat område.

Exempel: Om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset inte har byggts till sedan dess, får du göra en liten tillbyggnad på 50 kvadratmeter.

Exempel: Om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset har byggts till med 20 kvadratmeter får du göra en liten tillbyggnad på 30 kvadratmeter.

Exempel: Om ditt hus är byggt efter 1 juli 1987, och var 100 kvadratmeter stort när det byggdes, och inte har byggts ut sedan dess, får du göra en tillbyggnad på 50 kvadratmeter.

Stor tillbyggnad

Om tillbyggnaden är större än ovan, räknas den som en stor tillbyggnad. En större tillbyggnad kräver alltid bygglov. Vid en större tillbyggnad görs en lokaliseringsprövning, vilket till exempel innebär att avlopp och tillfartsvägar ska kunna lösas på ett långsiktigt sätt. Fastigheten får heller inte vara störd av buller.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

Tillbyggnad inom detaljplan

 • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Ritningar av befintligt utseende
 • Marksektionsritningar i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk sektion/teknisk beskrivning
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig 

Liten tillbyggnad utom detaljplan

 • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Ritningar av befintligt utseende
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritning
 • Eventuell strandskyddsdispens

Stor tillbyggnad utom detaljplan

 • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Ritningar av befintligt utseende
 • Marksektionsritningar i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritning
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig
 • Godkänd ansökan om avloppstillstånd från Miljö och hälsaöppnas i nytt fönster
 • Eventuell strandskyddsdispens

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.