Kontakt
Lyssna

Tidsbegränsade lov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov.

Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till sammanlagt femton år.

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk eller uteservering. Lov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år. Nytt lov behövs inte för varje ny säsong under förutsättning att åtgärden är densamma varje år.

Tidsbegränsat bygglov på offentlig plats

Tänk på att om du söker tidsbegränsat bygglov för en anordning som är placerad på offentlig plats så måste också polistillstånd sökas.

Läs mer här:
Regler för nyttjande av offentligt platsöppnas i nytt fönster

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas. 

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Avvecklingsplan
  • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.