Kontakt
Lyssna

Takkupor

Du behöver oftast bygglov för att uppföra takkupor. En takkupa är en tillbyggnad på hustaket.

I de flesta fall krävs bygglov

I de flesta fall så krävs det bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inget bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadshus (se Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster). Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Inom vissa områden får bygglovsbefriade takkupor inte byggas.

Tips för takkupor

  • Gör inte takkuporna större än 1/3 av takets längd för att inte takkuporna ska dominera taket och hela huset
  • Placera takkupan fritt från andra element på taket
  • Tänk på att en takkupa bredare än 1,4 meter påverkar både byggnadshöjden och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är genomförbart om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.