Kontakt
Lyssna

Solceller

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom planlagt område är solceller och solfångare bygglovsbefirade om de följer byggnadens form, även om utseendet ändras, och om de inte hindras av detaljplanen.

Om solcellerna/solfångarna placeras på en ställning på byggnaden, eller om byggnaden, tomten eller området är q-märkt eller på annat sätt skyddsvärt krävs bygglov. Det gäller också om detaljplanen innehåller bestämmelser om solceller/solfångare.

Anläggande av solceller på fastigheter utom planlagt område kräver inte bygglov. Om det finns områdesbestämmelser med särskilda krav kring utformningen kan bygglov krävas ändå.

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

Mer information om solceller

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning/produktblad

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.