Kontakt
Lyssna

Skylt/vepa

I ett detaljplanelagt område behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller vepa.

Att hitta balans mellan gaturum, byggnadens fasad och skyltens utformning är inte alltid en lätt uppgift. Skyltar ska "synas" men ändå anpassas till befintlig bebyggelse och inte vara dominerande.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Nybyggnadskarta med markering var skylten är placerad (om skylten är fristående) (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Fasadritningar med skyltens placering på fasad (om skylten ska placeras på byggnaden)
  • Beskrivning av skyltens utformning, storlek och eventuell belysning
  • Förslag till kontrollplan
  • Teknisk beskrivning över infästning
  • Gärna ett fotomontage

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.