Kontakt
Lyssna

Skärmtak


Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader utan bygglov om takens sammanlagda yta inte är större än 15,0 kvadratmeter och avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter.