Kontakt
Lyssna

Rivning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad krävs oftast ett bygglov eller anmälan.

När du river en byggnad eller del av en byggnad inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det ett rivningslov. Om du önskar riva i samband med nybyggnation kan båda åtgärderna sökas lov för i samma ansökan.

Om du river en byggnad eller delar av en byggnad utanför ett område som inte omfattas av detaljplan krävs en anmälan.

Kontrollplan för rivning

Tillsammans med anmälan om rivning och ansökan om rivningslov ska en rivningsplan bifogas, rivningsplanen redovisar beräknade mängder av respektive rivningsmaterial samt hur och var materialet kommer att tas hand om. I samband med rivning kan det ibland finnas avfallsom anses miljöfarligt, detta ska också framgå i rivningsplanen.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Situationsplan eller karta med byggnaden som ska rivas markerad
  • Förslag till kontrollplan för rivning
  • Foto på byggnaden som ska rivas
  • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.