Kontakt
Lyssna

Pool

När du ska bygga en pool på din fastighet är det ett par saker som du behöver tänka på.

Kontrollera först att det inte råder bevattningsförbud. Inom detaljplanelagt område är en pool som är nedgrävd i marken inte bygglovspliktig förutsatt att den omgivande marken inte förändras mer än 0,5 meter upp eller ned. 
För golv i anslutning till pool läs mer här.

Det krävs staket eller godkänt poolskydd

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmar utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Anmälan eller bygglov

Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till bygglovsenheten. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. Oftast krävs inte bygglov för poolen. Men det krävs lov i särskilda fall, till exempel om poolen byggs upp mer än 60 centimeter vid fasaden eller om byggandet innebär markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne men du behöver inte bygglov.