Kontakt
Lyssna

Plank, mur, stödmur och staket

Ett staket kräver normalt inte bygglov, men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Nedan följer information om vad som krävs för de olika åtgärderna.

Plank eller mur i direkt anslutning till bostadshuset

I direkt anslutning till bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med plank. Planket får inte skjuta ut från bostadshuset mer än 3,6 meter eller vara högre än 1,8 meter. Avståndet till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter eller närmare med grannens medgivande.

Plank

Med plank menas en tätare konstruktion som har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 1,10 meter ovan mark. Inom planlagt område kräver plank bygglov. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra plank.
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför planlagt område kan plank vara bygglovsbefriade under förutsättning att plank placeras med minst 4,5 meters avstånd från fastighetsgräns. Planket ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Mur/stödmur

En mur eller stödmur som är minst 0,5 meter höga kräver bygglov. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheten till att uppföra mur eller stödmur.
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför planlagt område kan mur eller stödmur vara bygglovsbefriade under förutsättning att dessa placeras med minst 4,5 meters avstånd från fastighetsgräns. Mur eller stödmur ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Staket

Med staket menas en konstruktion som är lägre än 1,10 meter ovan mark. Staket kräver inte bygglov. Staketet ska placeras så att underhåll kan ske från egen fastighet.

Spaljé

Med spaljé menas en lättare konstruktion som har minst 50 procents genomsiktlighet och där materialet är fördelat jämnt över den totala konstruktionens yta (pelare och överliggare räknas också in). Om en spaljé är placerad på en altan med tät konstruktion så kan altanen komma att räknas in i den totala ytan vilket då medför att spaljén kan komma att definieras som ett plank.

Stängsel

Ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in ett exemplar tillsammans med ansökan:

Plank

  • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Illustration/fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionstritning
  • Eventuell markredovisning

Mur/stödmur 

  • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Illustration/fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning
  • Eventuell markredovisning

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.