Kontakt
Lyssna

Inredning av vind

Om du ska inreda vinden i ett befintligt bostadshus måste du söka bygglov för ändrad användning.

Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna  att inreda vinden. 
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vinden ska vara lämplig att inreda till boyta bör rumshöjden vara minst 3 meter. I delar av rum där ståhöjd krävs bör det inte vara lägre än 1,9 meter Fönsterglasarean i varje bostadsrum bör vara minst 10 procent av golvarean i rummet enligt Boverkets byggreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nya takkupor och takfönster kräver även bygglov eller anmälan.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100 (om du sätter in nya fönster)
  • Förslag till kontrollplan
  • Ventilationsritning

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.