Kontakt
Lyssna

Inglasat uterum

Om du vill bygga ett inglasat uterum måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Du kan använda dig av regeln om bygglovsbefriad tillbyggnad om du ska glasa in 15 kvadratmeter bruttoarea eller mindre. 
Läs mer om detta under Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster.

Inom tätbebyggt område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplanöppnas i nytt fönster (ÖP2012). Se särskilt avsnittet Bebyggelseutveckling rekommendationer sida 136 och framåt. Här återfinns restriktionerna inom flygbullerzonen.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats)
  • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritningar

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.