Kontakt
Lyssna

Ändring av fasad

Med fasadändring menas alla åtgärder som väsentligt ändrar en byggnads utvändiga utseende men utan att byggnaden tillförs någon ytterligare volym.

Åtgärder som utförs inom detaljplan och som påverkar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt kräver alltid bygglov. Det kan till exempel vara:

 • Ändra en byggnads färg
 • Ändra fasad eller taktäckningsmaterial
 • Ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (byta från sidohängda till vippfönster)
 • Tilläggsisolera fasaden
 • Sätta upp balkonger eller ändra befintliga
 • Komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer till exempel, värmeväxlare, ventilationsaggregat, rök- och ventilationskanal
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att byta färg på fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtägrden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdetskaraktär. Eller att det regleras i detaljplanen.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser, till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver bygglov.

Åtgärder som utförs utanför detaljplan kräver inget bygglov för ändring av fasad.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Beskriv färgsättning och vilket material som är tänkt till tak och fasad
 • Gärna fotomontage eller illustration
 • För åtgärd som påverkar planlösningen krävs planritning i skala 1:100

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.