Kontakt
Lyssna

Ändra marknivå

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov.

Inom detaljplanelagt område krävs det marklov för att ändra marknivån mer än 50 centimeter, till exempel genom schaktning eller fyllning.

Utanför detaljplanelagt område krävs det inget marklov.
Men en anmälan till Miljö- och hälsoskydd kan krävas.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Nybyggnadskarta som visar plushöjder (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Marksektionsritningar i skala 1:100 med befintliga och blivande markhöjder
  • Förslag till kontrollplan

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.