Kontakt
Lyssna

Altan

De flesta altaner tillhörande en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov.

Vi vill ge alla som planerar och bygger altan rådet att visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och kan upplevas negativt.

Du får bygga altan utan bygglov om:

  • altangolvet är högst 1,8 meter över marken.
  • altanen placeras inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus.
  • altanen inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar medger det får du placera altanen närmare gränsen än 4,5 meter.

Altangolv som är högre än 1,8 meter över underliggande mark är en bygglovspliktig tillbyggnad,oavsett om det enbart är någon del som är 1,8 meter eller högre. Om utrymmet under är tillgängligt eller inte så ska det ändå bedömas som en tillbyggnad. Tänk på att byggnadsarean påverkas om altanen är högre än 1,8 meter.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov

Så gör du

Gör ansökan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din ansökan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör ansökan via blankett

Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan:

  • Nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
  • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.