Kontakt
Lyssna

Bygglov

Innan du söker bygglov är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utom eller inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är olika regler för när bygglov krävs beroende på vart ditt hus ligger.

Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner och sammanhållen bebyggelse

Bygglov, en- och tvåfamiljshus‌

Åtgärd

Inom detaljplan

Utanför

detaljplan

inom samman-hållen

bebyggelse

Utanför

detaljplan

utom samman-hållen

bebyggelse

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Tillbyggnad

Ja

-

-

Stor tillbyggnad

-

Ja

Ja

Liten tillbyggnad

-

Ja

Nej

Komplement-byggnad
(garage, carport, förråd, gäststuga etc.)

Ja

Ja

Nej**

Inglasning av uteplats

Ja

Ja

Nej**

Altan högre än 1,4 meter ovan mark

Ja

Ja

Nej**

Pool

Nej

Nej

Nej

Mur/plank lägre än 1,8 meter inom 3,6 meter från

bostadshuset

Nej*

Nej

Nej*

Mur/plank högre än 1,8 meter mer än 3,6 meter från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Staket

Nej

Nej

Nej

Mur/stödmur mindre eller lika med 0,5 meter ovan mark

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 meter (marklov)

Ja

Ja

Nej

Friggebod

Nej*

Nej*

Nej*

Rivningslov

Ja

Ja

Nej***

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ekonomibyggnad (jord-, skogsbrukets behov)

Ja

Nej

Nej

Skylt

Ja

Nej

Nej

Inredning av vind

Ja

Ja

Ja

Ändring av fasad/tak (material, färg etc.)

Nej****

Nej

Nej

Skärmtak (max 15 kvadratmeter)

Nej*

Nej*

Nej*

Solceller (liggande platt mot tak)

Nej

Nej

Nej

Takkupor

Ja

Nej***

Nej***

Trädfällning
 * Om inte närmare tomtgräns än 4,5 meter, eller med grannes medgivande.
** Om inte åtgärden innebär en så kallad stor tillbyggnad.
*** Anmälan krävs.
**** Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
***** Om inte området omfattas av trädfällningsförbud eller trädet är skyddsvärt.