Kontakt
Lyssna

Tillstånd brandfarlig vara

Från och med den 3 april 2013 tog Räddningstjänsten över tillståndshanteringen av brandfarliga och explosiva varor och kommer i fortsättningen att vara både tillstånds- och tillsynsmyndighet. Alla ansökningar ska efter den 3 april 2013 skickas till Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Räddningstjänsten i Storgöteborglänk till annan webbplats