Till innehållet

Beställa ritningar

På bygglovsenheten har vi ett arkiv som innehåller ritningar på många av husen som finns i kommunen. Om du vill ha befintliga ritningar på en byggnad beställer du dem här.

Bygglovsritningar i arkivet

I vårt arkiv finns ritningar som du kan beställa. Vi kan inte garantera att det finns kompletta handlingar för just det du söker. Arkivmetoderna har varierat under åren. Även kraven på underlag har ändrats. De flesta handlingarna finns i digital form.

Det finns olika typer av ritningar.
Exempel på ritningar

Avgift för ritningar

Du kan behöva betala en avgift beroende på hur många handlingar du vill ha.
Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling

Beställa ritningar

För att beställa ritningar behöver du veta fastighetsbeteckning eller adress för fastigheten som du är intresserad av.

Beställa ritningar (Via beställning av pågående och avslutade bygglovshandlingar) Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-27