Till innehållet

Avgifter och taxa för bygglov

Det kostar pengar att ansöka om bygglov eller anmäla ett byggprojekt. Du betalar för det arbete som kommunen lägger på ditt ärende. Kostnaden baseras på en lista med fasta avgifter, en så kallad taxa, som bestäms varje år. Ibland kan du behöva betala andra avgifter också.

Stacked Coins And House Model On Desk In Front Of Businesswoman Working In Office

Foto: Andrey Popov,  Mostphotos

Avgifterna utgår från bygglovstaxan

När du söker bygglov ska du betala en avgift som bestäms av plan- och bygglovstaxan. En taxa är en lista på vad olika saker kostar. Plan- och bygglovstaxan visar vad till exempel byggärenden, kartor, mätningar och planer kostar. Avgifterna bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att du bara betalar för det arbete som kommunen gör med ditt ärende.

Plan- och bygglovstaxan utgår från hur lång tid kommunen lägger i genomsnitt på varje typ av byggprojekt och ändring. Det är kommunstyrelsen och prisindex som bestämmer taxornas storlek varje år. Avgiften du betalar baseras på den taxa som gäller för det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten. Avgiften du ska betala påverkas av vad du ska bygga, hur konstruktionen är och vad du ska använda bygget till.
Plan- och bygglovstaxa 2024 Pdf, 835.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva betala en planavgift

Om du bygger ett nytt hus, en tillbyggnad eller en komplementbyggnad som är större än 50 kvadratmeter kommer du antagligen att behöva betala en planavgift också. Ibland tar kommunen även ut en planavgift om byggnaden är 25 kvadratmeter eller större (det gäller främst för företag).
Plan- och bygglovstaxa 2024 Pdf, 835.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här kan en planavgift kosta

Här visar vi några exempel på vad en planavgift kan kosta. Vi har hämtat priserna från bygglovstaxan 2023. Priserna gäller för en- och tvåbostadshus.

  • Planavgiften för ett enbostadshus är cirka 65 000 kronor.
  • Planavgiften för en tillbyggnad på ett enbostadshus, om tillbyggnaden är 50 kvadratmeter eller större, är cirka 33 000 kronor. Det gäller även altaner och liknande tillbyggnader.
  • Planavgiften för en ny komplementbyggnad på 50 kvadratmeter eller större är cirka 33 000 kronor.

Exempel på andra kostnader

Ett bygglov kan också föra med sig andra avgifter, till exempel om du beställer en nybyggnadskarta, en utsättning eller en lägeskontroll. Det kostar också pengar att ansluta till kommunens ledningsnät för till exempel el, vatten och avlopp. Det är inte bygglovsenheten som tar ut dessa extra avgifter. Du får dem på separata fakturor från andra enheter.
Beställa nybyggnadskarta
Beställa utsättning och lägeskontroll
Avgifter för kommunalt vatten och avlopp (VA)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15