Till innehållet

Avgifter och taxa för bygglov

Taxan för bygglov eller anmälan innehåller olika avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Avgifterna bygger på självkostnadsprincipen. Du betalar för det arbete som kommunen gör med ditt ärende. Kommunstyrelsen och prisindex bestämmer taxornas storlek varje år.

Stacked Coins And House Model On Desk In Front Of Businesswoman Working In Office

Foto: Andrey Popov,  Mostphotos

Bygglovstaxan

Vad du ska bygga, hur konstruktionen är och vad du ska använda bygget till är några exempel på sånt som påverkar vad ditt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan kostar.

Främst handlar avgifterna om hur mycket tid som går åt för kommunen att handlägga ditt ärende. Plan- och bygglovstaxan är baserad på kommunens genomsnittliga tidsåtgång för varje typ av åtgärd. Du betalar avgift enligt den taxa som gäller för det år din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten.
Plan- och bygglovstaxa 2024 Pdf, 835.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planavgift

I de flesta fall tar kommunen ut en planavgift för nybyggnader, tillbyggnader och komplementbyggnader som är 50 kvadratmeter eller större. I enstaka fall tar kommunen även ut en planavgift ut även vid 25 kvadratmeter eller större (gäller främst företag).
Plan- och bygglovstaxa 2024 Pdf, 835.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på kostnad‌ för planavgift

Alla prisuppgifter nedan är exempel hämtade från gällande bygglovstaxa och gäller för en- och tvåbostadshus. Vad just ditt lov eller din anmälan kostar beror på hur omfattande åtgärden är och vilken fastighet lovet gäller.

För de flesta nybyggnader och tillbyggnader på 50 kvadratmeter eller större inom planlagt område, tar kommunen ut en planavgift.

  • Planavgiften för ett enbostadshus är cirka 65 000 kronor.
  • Planavgiften för en tillbyggnad av enbostadshus på 50 kvadratmeter eller större är cirka 33 000 kronor. Det gäller även altaner och liknande tillbyggnader.
  • För nybyggnad av en komplementbyggnad på 50 kvadratmeter eller större, är avgiften cirka 33 000 kronor.

Andra kostnader

Ett bygglov kan också innehålla andra avgifter, till exempel vid beställning av en nybyggnadskarta, en utsättning och en lägeskontroll och avgift för att ansluta till kommunens ledningsnät. Dessa extra avgifter faktureras separat av andra enheter än bygglovsenheten.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-12