Lyssna

Vad vill du bygga?

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Ta reda på förutsättningarna

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att veta vilka förutsättningar som finns. Många fastigheter ligger inom områden som är detaljplanerade, det innebär att det finns en detaljplan som reglerar vad man får och inte får bygga på platsen. Även om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område kan den ligga inom sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder kräva bygglov. Ligger fastigheten varken i detaljplanerat område eller sammanhållen bebbyggelse säger man att den ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram vilket typ av område din fastighet ligger inom.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Röd områdesmarkering = detaljplanelagt område
  • Gul områdesmarkering = sammanhållen bebyggelse
  • Vitt område = utanför sammanhållen bebyggelse länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad vill du bygga?

När du vet förutsättningarna kan du klicka dig vidare till den åtgärd du vill göra i menyn. På respektive sida får du mer information för vad som gäller för just den åtgärden och vad du behöver skicka in till komunnen för en komplett ansökan eller anmälan.