Till innehållet

Ansöka, anmäla och vad du ska skicka in

Oavsett om du ska ansöka om bygglov för ett nytt enbostadshus eller göra en anmälan för att installera eldstad så ska du skicka in en del handlingar. Här förklarar vi hur du gör och vad du behöver skicka in.

Din guide till bygglov - Förbered ditt bygglov. Animering: Nowadays Film

1. Ta fram kompletta handlingar

Det är viktigt att du skickar in så kompletta handlingar som möjligt redan från början. Då behöver inte bygglovsenheten kontakta dig för kompletteringar. Ditt ärende kan hanteras snabbare. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetens namn och vad ansökan avser. Handläggningen påbörjas först när ärendet är komplett. Saknas någon handling kommer bygglovsenheten att kontakta dig skriftligt.

2. Exempel på ritningar

Om du är osäker på hur en viss ritning ska se ut kan du klicka på länken för att komma till sidan där vi beskriver olika ritningar. Följ anvisningarna som finns för varje ritning. Alla ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3.
Exempel på ritningar

3. Detta ska du bifoga i din ansökan

Här finns checklistor med handlingar som du behöver ta fram för varje åtgärd. Vi informerar även om sånt som du kan bli ombedd att komplettera med beroende på var och hur du ska bygga.

Attefallsåtgärd

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan:

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

Eldstad

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Garage, carport och förråd

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

Inreda vind

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Inreda ytterligare bostad

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

 • Strandskyddsdispens om åtgärden sker inom strandskyddsområde. Strandskydd

Mur och stödmur

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

 • Nybyggnadskarta i skala 1:500. Gäller nybyggnationen utanför planlagt område räcker det med förenklad nybyggnadskarta. Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" och markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Om någon byggnad ska rivas ska det markeras. Nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning)
 • Plan-, fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning. Exempel på ritningar
 • Anmälan KA Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

 • Marksektionsritningar i skala 1:100 med redovisning av befintliga och nya marklinjer från fastighetsgräns till fastighetsgräns samt sektion genom in- och utfart.
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Antikvarisk utredning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Geoteknisk utredning
 • Godkänd VA-ansökan (om fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA) eller tillstånd för eget avlopp från Miljö- och hälsoskydd.
  VA-ansökan
  Kommunalt vatten och avlopp (HVAA) Länk till annan webbplats.
  Ansöka om eget dricksvatten
  Ansöka eller anmäla eget avlopp
 • Bullerutredning
 • Materialprover
 • Rivningsplan om någon befintlig byggnad ska rivas
 • Miljöteknisk markutredning
 • Strandskyddsdisepens om åtgärden sker inom strandskyddsområde. Strandskydd

Nybyggnad av större byggnader så som industrier, lager- och kontorsbyggnader och flerbostadshus

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

 • Nybyggnadskarta i skala 1:500. Gäller nybyggnationen utanför planlagt område räcker det med förenklad nybyggnadskarta. Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" och markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Om någon byggnad ska rivas ska det markeras.
  Nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning)
 • Plan- fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning. Exempel på ritningar
 • Redovisning av parkeringsplatser
 • Redovisning av utvändiga material och kulörer (NCS-kod)
 • Anmälan KA Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

 • Ritningar över befintliga byggnader
 • Marksektionsritningar i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
 • Markplaneringsritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Tillgänglighetsutlåtande från certifierad sakkunnig
 • Verksamhetsbeskrivning med redovisning av verksamhetens personalantal, arbetstider och antal tyngre transporter
 • Antikvarisk utredning
 • Strandskyddsdispens om åtgärden sker inom strandskyddsområde. Strandskydd

Plank

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Rivning

Dessa handlingar behöver du skicka in tillsammans med din ansökan.

Eventuella handlingar som du kan behöva komplettera med:

4. Skicka in din ansökan

När du tagit fram alla handlingar är det dags att skicka in din ansökan eller anmälan.
Via vår e-tjänst kan du en ansökan och anmälan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23