Till innehållet

Guide till olika byggprojekt

Olika byggprojekt behöver olika tillstånd från kommunen. Och oavsett om du ska söka bygglov för ett nytt enbostadshus eller göra en anmälan för att installera en eldstad så ska du skicka in en del handlingar. Här förklarar vi hur du gör och vad du ska skicka in.

Din guide till bygglov – Förbered ditt bygglov. Animering: Nowadays Film

Ta fram alla handlingar

Det är viktigt att du skickar in så kompletta handlingar som möjligt redan från början. Då behöver inte bygglovsenheten kontakta dig för kompletteringar. Ditt ärende kan hanteras snabbare. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckningen och vad ansökan avser. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän ärendet är komplett. Om någon handling saknas kommer bygglovsenheten att kontakta dig via post eller mejl.

Olika typer av handlingar

Det finns flera typer av handlingar som du ska skicka in. Om du är osäker på hur dessa ska se ut kan du klicka på länken för att läsa mer om olika ritningar och kartor. Följ anvisningarna som finns för varje handling. Alla ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckningen och vad ansökan avser. Ritningarna ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3.
Ritningar och andra handlingar

Vi har också en ordlista som vägleder dig genom alla begrepp
Bygglov – ordlista

Om du vill bygga inom ett strandskyddsområde behöver du skicka in en strandskyddsdispens.
Strandskydd

Läs mer om varje byggprojekt

Vi berättar i mer detalj om olika byggprojekt på varsin sida. Du får veta om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan, vilka regler som gäller för byggprojekten och vilka handlingar du ska skicka in till bygglovsenheten.

Skicka in din ansökan

När du har tagit fram alla handlingar är det dags att skicka in din bygglovsansökan eller anmäla ditt byggprojekt. Om du använder vår e-tjänst kan du skicka din ansökan och anmälan digitalt med hjälp av e-legitimation.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15