Kontakt
Lyssna

Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen å att flera åtgärder inte längre kräver bygglov. I de flesta fall måste du ändå göra en anmälan som vi handlägger innan du börjar bygga.

Vilka nya åtgärder får jag göra utan bygglov?

Komplementbostadshus/komplementbyggnad max 25 kvadratmeter så kallat "Attefallshus"

 • En fristående byggnad på fastigheten
 • Får användas som komplement till bostaden (garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en kompletterande egen bostad
 • Källare får anläggas
 • Kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas
 • Max 25 kvadratmeter byggnadsarea
 • Max 4,0 meter i taknockshöjd
 • Minst 4,5 meters avstånd från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastigheten utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd dock 4,5 meter
 • Bostaden ska vara tillgänglig och användbar. Regler om tillgänglighet och bostadsutformning finns i Boverkets byggregler (BBR 21).
 • Installation av vatten och avlopp kräver anmälan till VA-enheten (kommunalt VA) eller Miljö och hälsoskydd (enskilt vatten och enskilt avlopp).

Tillbyggnad av bostadshuset

 • Högst en tillbyggnad
 • Kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas
 • Max 15 kvadratmeter bruttoarea. Får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överskrids
 • Inte högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastighet utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd dock 4,5 meter

Takkupor på bostadshuset

 • Kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas
 • Max två takkupor på ett bostadshus som tidigare saknar takkupa.
 • Max en takkupa om det sedan tidigare finns en takkupa.
 • Ingen takkupa om det sedan tidigare finns två eller flera takkupor.
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallet (takets bredd). Med takfallets längd menas här den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång
 • Får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med den bärande konstruktionen menas primärbärveket, till exempel balkar och takstolar
 • Får inte utformas som en frontespis. En frontespis är en takkupa där fönstret i takkupan är placerat i samma fasadliv som fasaden i våningen under vinden. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till takkupans fasad.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 • Gäller endast enbostadshus och gäller inte heller komplementbostadshus.
 • Kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas
 • Om bostaden blir mer än 35 kvadratmeter ska regler om tillgänglighet och utformning som finns i Boverkets byggregler BBR21 följas

Så gör du

Gör anmälan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en anmälan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din anmälan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANMÄLAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör anmälan via blankett

Du kan göra din anmälan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan via brev. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad anmälan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din anmälan:

 • Förenklad nybyggnadskarta (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Plan- fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
 • Marksektionsritning i skala 1:100 om tomten är kuperad
 • Eventuellt strandskyddsdispens

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.