Kontakt
Lyssna

Anmälningspliktiga åtgärder/arbeten

Vissa åtgärder kräver inte lov, men det behövs en anmälan och ungefär samma handlingar som när du lämnar in ett bygglov.

Även om åtgärderna är bygglovfria så måste du innan byggstart göra en anmälan enligt plan- och bygglagen och vänta på startbesked från bygglovsenheten.
Vill du veta mer om de så kallade Attefallsåtgärderna så finns det häröppnas i nytt fönster

Det behövs anmälan för:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller områdesbestämmelser
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss (läs mer häröppnas i nytt fönster), eldstad (läs mer häröppnas i nytt fönster), rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

Så gör du

Gör anmälan via vår e-tjänst mittbygge.se

Via vår e-tjänst mittbygge.se kan du göra en anmälan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Via mittbygge.se får du information om hur det går i ditt ärende, och om du behöver komplettera din anmälan. Beslutet får du via brev.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNST, GÖR ANMÄLAN VIA mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör anmälan via blankett

Du kan göra din anmälan genom att fylla i en blankett. Du får en bekräfelse på att vi har tagit emot din anmälan. Vi kontaktar dig om du behöver göra kompletteringar. Beslutet får du via brev.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Bifoga handlingar

Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad anmälan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar som pdf. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din anmälan:

Rivning

 • Situationsplan med byggnaden som ska rivas markerad
 • Förslag till kontrollplan för rivning
 • Foto på det som ska rivas
 • I vissa fall krävs anmälan om kontrollansvarig

Nybyggnad eller tillbyggnad som är undantaget från krav på bygglov

 • Förenklad nybyggnadskarta, (beställs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Plan- fasad och sektionsritningar i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
 • Marksektionsritningar i skala 1:100 om tomten är kuperad

Ändring av konstruktion eller planlösning

 • Planritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar

Installation av vatten och avlopp

Ändring i brandskyddet

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Plan- och fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • I vissa fall kan kontrollansvarig krävas

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.