Kontakt
Lyssna

Anmälan

Innan du gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utom eller inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är olika regler för när anmälan krävs beroende på vart ditt hus ligger.

Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner och sammanhållen bebyggelse

Attefall anmälan, en- och tvåfamiljshus

Åtgärd

Inom detaljplan

Utanför

detaljplan

inom samman-hållen

bebyggelse

Utanför detaljplan

utom samman-hållen

bebyggelse

Nybyggnad av komplement-
bostadshus med max

25 m² byggnadsarea

Ja

Ja

Ja

Nybyggnad av komplement- byggnad med max 25 m² byggnadsarea (garage, carport, förråd, gäststuga)

Ja

Ja

Nej*

Tillbyggnad av huvudbyggnad med max 15 m² bruttoarea

Ja

Ja

Nej*

Takkupa
Inredning av ytterligare bostad i huvudbyggnad

Ja

Ja

Ja

* Om inte närmare tomtgräns än 4,5 meter eller med grannes medgivande

En anmälan behövs även göras för:

  • Installera eldstad, ventilation, hiss, vatten eller avlopp
  • Göra en större förändring i en byggnad, till exempel ändra byggnadens planlösning eller konstruktion
  • Göra en ändring som markant påverkar byggnadens brandskydd
  • Genomföra underhåll av en byggnad som har ett så kallat bevarandevärde
  • Riva en huvudbyggnad utanför detaljplan