Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver d ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås ärr de föreslagna järnvägs­korridorerna genom Härryda kommun nationellt riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Karta över gällande detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram om din fastighet ligger i detaljplanerat område. Röd områdes-markering innebär att en detaljplan finns där din fastighet ligger. Till den finns kopplade dokument som redovisar vilka bestämmelser som gäller för området.
Visa karta i helskärm  Öppnas i nytt fönster.