Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Ny e-tjänst för bygglov på gång

Vi kommer att införa ny e-tjänst för bygg till sommaren 2020, därför kan du för tillfället inte ansöka via e-tjänst

Ska du göra en ny ansökan eller anmälan ber vi dig istället skicka in den till bygglov@harryda.se

Om du har ett pågående ärende via Mittbygge kan du än så länge logga där och se ditt ärende. Det kommer dock inte att gå efter att MittBygge avvecklats, vilket planeras längre fram i sommar. Se därför till att spara ner de handlingar du vill kunna komma åt, handlingarna finns självklart även hos oss på bygglovsenheten i Härryda.

Karta över gällande detaljplaner

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram om din fastighet ligger i detaljplanerat område. Röd områdesmarkering innebär att detaljplan finns, till den finns kopplade dokument som redovisar vilka bestämmelser som gäller för området.

Visa karta i helskärmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster