Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Viktig information om e-tjänsten MittBygge

  • På grund av IT-arbeten bör e-tjänsten Mitt Bygge ej användas
  • Gäller fredagen den 7 februari kl.16-21