Lyssna

Rökfria miljöer

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av tobakslagen.

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige

Lagen innehåller flera viktiga förändringar, till exempel blir det förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, entréer, hållplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Med den nya lagen blir det även förbjudet att röka örtprodukter, vattenpipor samt att använda sig av elektroniska cigaretter inom de rökfria områdena.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är ansvarig för verksamheten.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ersätter Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Du kan läsa mer under Folkhälsomyndighetens frågor och svar om den nya lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt nuvarande tobakslag är det rökförbud på dessa områden:

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokaler där allmänheten har tillträde till exempel butiker, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

Från och med 1 juli 2019 är det även rökförbud på dessa områden:

 • Hållplatser, perronger och taxizoner
 • Uteserveringar
 • Idrottsanläggningar som är inhägnade
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud

I rökfria miljöer kommer det efter 1 juli vara förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud, ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs. Ansvaret gäller även för entrén, oavsett om du äger eller disponerar området utanför.

Skyltning, avvisning

Du som ansvarar för rökförbudet ska:

 • Informera tydligt om rökförbudet genom skyltning. Mallar för förbudsskyltarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns framtagna av Länsstyrelsen.
 • Se till att det inte finns askkoppar framme inom det rökfria området.
 • Informera personalen om motiven till rökförbudet.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, har du rätt att be personen lämna platsen. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personen från platsen.

Vad händer om reglerna inte följs?

Kommunen utför tillsyn för att tobakslagen ska följas. Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan miljö- och bygglovsnämnden kräva att ägaren vidtar åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven på åtgärder kan ägaren få betala vite, det är en avgift som måste betalas om inte åtgärder utförs.