Luft och trafik

Hälsofarliga partiklar i tätortsluften

Det finns ett flertal allvarliga miljöproblem i trafiken. Ett allvarligt miljöproblem är när dubbdäck nöter mot vägbanan och frigör farliga partiklar ut i luften. Här kommer några tips om hur du kan minska luftföroreningarna.


 • Överväg att köpa dubbfria vinterdäck, speciellt om du kör mycket i tätorter
 • Håll hastighetsbegränsningarna och kör mjukt
 • Överväg att låta bilen stå
 • Om du sköter service och underhåll av motor, tändsystem och luftfilter, betyder detta mycket för bränsleförbrukningen och avgasutsläppen, speciellt för äldre bilar.
 • Ju nyare bil, desto mindre utsläpp. Bilar äldre än 1989 års modell står för minst tio gånger större hälsovådliga utsläpp.
 • Kontrollera att du har rätt lufttryck i däcken. Ju lägre lufttryck desto mer slitage på däcken vilket bidrar till mer utsläpp av däckpartiklar. Bilen drar också mindre bränsle och avgasutsläpp om man har rätt lufttryck i däcken.

(Tipsen är hämtade ifrån Naturvårdsverkets webbplats)

Vägtrafik

Trafiken tätnar. Varje år ökar antalet bilar och det blir allt svårare att ta sig fram, särskilt i vår grannkommun Göteborg. Göteborgsregionen har en struktur med stora arbetsplatskoncentrationer i Göteborg och med många boende i kommunerna runt om. Pendlingen till och från Göteborg är omfattande, dagligen passerar mer än 400 000 bilar kommungränsen till Göteborg varav ca 45 000 fordon på riksväg 40 mellan Göteborg och Härryda kommun. Vägtrafiken väntas fortsatt öka kraftigt varför framkomligheten kommer försämras och problemen med luftföroreningar kvarstå. Detta drabbar människor och miljö i hela Göteborgsregionen.  

För att vrida samhällsutvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet måste res- och transportmönster förändras. Bland annat måste den fysiska samhällsplaneringen mer inriktas mot att skapa en transporteffektiv bebyggelse-struktur. Men eftersom trafiken inte består av maskiner utan av människor som fattar ett beslut finns möjlighet till förändring. Ändras besluten ändras trafiken.

Visste du att:

 • föraren oftast är ensam i bilen, på infartslederna till Göteborg sitter i snitt 1,2 person i varje bil.
 • en liter bensin bildar vid förbränning i bilmotorn 2,36 koldioxid. Den som förbrukar 1500 liter bensin bidrar alltså med mer än 3,5 ton växthusgas till atmosfären.
 • vi svenskar köper Europas törstigaste bilar.
 • ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. I tätorter är 70-80 procent av alla bilresor kortare än 3-4 kilometer.
 • många tror att det inte är någon fara med tomgångskörning p g a att de har katalysator på bilen. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm d v s efter 2-3 km körning vintertid. Detta innebär att en katalysatorbil ger ca samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter.

Tomgångskörning i max en minut

Tomgångskörning i Härryda kommun gäller i högst en minut.

Du kan läsa mer om reglering gällande tomgångskörning i våra lokala föreskrifter.

Lokala föreskrifter

Luft och trafik i kommunen är reglerat i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.