Lyssna

Praxis vid störningar från eldning

Vedeldning i tätbebyggda områden som bedöms orsaka olägenheter för närboende kan begränsas på ett flertal olika sätt.

Begränsningar

Vedeldning kan begränsas på ett flertal olika sätt. Det är vanligt att eldningen endast tillåts under perioden 1 oktober till 30 april och att eldningen då endast får ske vid två tillfällen per vecka under högst fyra timmar per tillfälle.

Försiktighetsåtgärder kan krävas avseende veden som eldas, det vill säga att endast torr och ren ved får användas. Det finns flera exempel på att det föreskrivits att vedeldning inte får ske vid inversion.

Förbud?

I vissa fall har vedeldning helt förbjudits, då har det varit för att vedpannan har något problem, till exempel att förbränningen varit ofullständig.

Det som diskuteras är pannans ålder och typ. Man beaktar också om rimliga alternativ till vedeldningen finns.

Ett totalt förbud mot eldning året runt bedöms ofta vara orimligt med hänsyn till fastighetsägarens önskemål om att elda i sin vedspis/panna. Därför krävs det något "extra" för att totalt förbud ska meddelas, som en felaktig konstruerad panna.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om störning/olägenhet Pdf, 269.7 kB.