Lyssna

Eldning med ved och pellets

Ved, pellets och andra biobränslen räknas som förnybara energikällor.

Pellets

Eldar du pellets i ett pelletssystem, som till exempel en pelletspanna eller en pelletskamin, kan du vara ganska säker på att utsläppen av oförbrända kolväten, stoft och partiklar, ligger mycket under gränsvärdena.

Ved

Vedeldning är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Det är viktigt att endast fullgott, torrt bränsle används vid eldning. För att få god förbränning med högt energiutbyte och dessutom små utsläpp av sot och föroreningar, krävs tillräcklig lufttillförsel samt tillräckligt hög temperatur.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken.

  • Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.
  • Eftersom du alltid har en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara vit av vattenånga som kondenserar i den kallare luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller.

Förbjudet att elda avfall

Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Skälet är att hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Dessutom kan det bildas ämnen som kan skada materialet i eldstaden. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand.
Elda rätt - Naturvårdsverkets broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotning

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.
Mer information om sotning