Lyssna

Uppvärmning med ved och andra biobränslen

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar vedeldning till utsläpp av olika luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken.

Basuppvärmning

Basuppvärmning innebär din huvudsakliga uppvärmning av huset. För basuppvärmning med biobränsle kan du använda pelletskamin, pelletspanna, pelletsbrännare (byte från oljebrännare) eller vedpanna. Vid eldning i vedpanna är ackumulatortank en förutsättning för ekonomisk, effektiv och arbetsbesparande eldning, samt ger de minsta utsläppen.
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.

Trivseleldning

Du kan även elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin. Dessa så kallade lokaleldstäder är ett komplement till det befintliga värmesystemet. Braskaminer bör främst användas för trivseleldning (två tillfällen/vecka är lagom) och är en bra reservvärmekälla vid t ex strömavbrott. Elda inte när det finns risk för att röken stannar kvar i området och kan störa grannarna.

Samtliga lokaleldstäder är byggda för att eldas några timmar i taget med relativ hög effekt och inte kontinuerligt. Eldar man kontinuerligt kan rökgaserna värma upp skorstenen så mycket att det kan börja brinna. Risk för soteld är stor men även torrdestillation kan uppstå som leder till brand i bjälklaget där skorstenen passerar. Försöker man hålla nere temperaturen genom att "pyrelda" ökar dels risken för sotbeläggningar i skorstenen (som kan leda till brand) dels utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Tänk på hur du eldar!

  • Se till att veden är torkad i minst ett år och förvarad under tak.
  • Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
  • Använd stickor/finhuggen ved för att tända snabbt. Gör så få upptändningar som möjligt.

Anmälan olägenhet

E- TJÄNST ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om störning/olägenhet Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotning

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

Bygganmälan

Normalt krävs bygganmälan (men inte bygglovsansökan) för installation av eldstad och skorsten
Bygganmälan-eldstad