Elda trädgårdsavfall och ris

Det är alltid bättre att kompostera än att elda trädgårdsavfall. Bråta återvinningscentral tar emot komposterbart avfall.

1 april till 30 september

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 1 april - 30 september, enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom tätortsområde. Detta gäller tätortsområdena Mölnlycke, Pixbo, Nya Långenäs, Benareby, Tahult, Landvetter, Björröd, , Eskilsby-Snugga, Härryda, Rya, Hindås, Stora Bugärde, Hällingsjö, Rävlanda, se bifogad kartbilaga 2.

För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och bygglovsnämnden. Föreskriften gäller inte sådant arrangemang där polistillstånd krävs. Se rubriken nedan om dispens.

1 oktober till 31 mars

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Med hänsyn till rådande väderleksförhållanden och torka i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Besked om eldningsförbud lämnas på räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80.

Dispensansökan för att elda

Om du har tänkt att elda mellan perioden 1 april till 30 september och bor inom tätortsområde ska du söka dispens för att elda. Ansökan kostar en timmes handläggningstid.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM ELDNINGSTILLSTÅND Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Elda i trädgården

Oavsett om du eldar trädgårdsavfall hemma eller har en större brasa så är det viktigt att någon är ansvarig och är kvar till dess att elden brunnit ut. Vanligtvis är den person som tänt elden ansvarig.
 
Det ska finnas tillgång till släckredskap, exempelvis krattor och vattenkannor eller trädgårdsslang. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa är att kratta isär glöden och vattna rikligt.
 
Platsen ska vara lämplig och på behörigt avstånd från byggnader, ledningar och vegetation. Platsen bör också väljas med tanke på vindriktning så att inte grannar eller kringboende störs av sot eller rök.

Påsk- och valborgsbrasor

Om du har tänkt att elda en påsk eller Valborgsbrasa, så gäller samma regler som om du ska elda i din trädgård. Tänk på att ansöka om dispens i god tid före du har tänkt att elda .

Anmälan olägenhet

Störning från eldning

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.