Eldning

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Olika människor har olika känslighet, vanor och behov. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Uppvärmning

När man eldar med ved eller annat biobränsle bör man skilja på basuppvärmning och trivseleldning
Eldning för uppvärmning

Att elda med ved  och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ, men felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.
Ved- och pellets

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet 1 april - 30 september i tätorterna. Om du har tänkt att elda under den perioden kan du söka dispens från förbudet. Det kommer då också tas ut en timmes avgift för handlagd tid enligt taxa från kommunfullmäktige.
Elda trädgårdsavfall

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM ELDNINGSTILLSTÅND Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda aldrig avfall

All eldning med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och eller liknande material är förbjuden.

Lokala föreskrifter

Eldningen i kommunen är reglerat i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan olägenhet

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om störning/olägenhet Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster.