Luften utomhus

Kvaliteten på luften utomhus påverkas av många olika saker, men vägtransporterna är den största källan till luftföroreningar i Härryda.

Utsläpp från vägtrafiken

Den största påverkan på utomhusluften i tätbebyggda områden kommer från vägtrafiken i form av utsläpp från bilar, lastbilar och bussar. I Härryda kommun har vi riksväg 40 som går igenom hela kommunen och påverkar flera av våra samhällen. Trafiken på Riksväg 40 motsvarar på ett dygn en femton mil lång bilkö in mot Göteborg. Luftföroreningarna kommer dels från fordonens avgaser, dels som partiklar när däck nöts mot vägbanan.

Luftföroreningar från flyget

Även flyget påverkar luftmiljön, men andelen luftföroreningar från flyget är inte så stor som många tror. Ibland kan vissa som bor nära flygplatsen känna en lukt av flygbränsle, men det är inget farligt. Flygplan dumpar normalt inte överblivet flygbränsle. Detta är något som sker endast i absoluta nödfall t ex risk för flygplansolycka.

Eldning

I vår närmiljö påverkas luften även av andra saker, exempelvis av eldning av trädgårdsavfall och rök från skorstenar. Samtidigt som en del tycker att det är smidigt att elda sitt trädgårdsavfall upplever andra röken som illaluktande och nedsmutsande. Eldning av avfall (exempelvis impregnerat eller målat trä, plast, hushållssopor) ger upphov till mer luftföroreningar än eldning av rent trä och är otillåtet såväl inomhus som utomhus..

Eldning