Temperatur inomhus

De flesta vill ha 20-24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. Vissa personer, till exempel äldre personer och personer med vissa sjukdomar eller funktionshinder, kan vara extra känsliga för värme och kyla.

Vad ska man göra om man har problem med för låg eller hög temperatur?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en lämplig temperatur hålls.

Folkhälsomyndighetens vägledning för temperatur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresrätt

Bor du i hyreshus kontakta därför fastighetsägaren om du upplever bostaden som för kall eller varm.

Bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad, vänd dig till konsultföretag om du behöver råd. 

E- TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.