Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, t.ex. när fuktskador inte åtgärdas, kan mögel och bakterier börja tillväxa inomhus.

Fuktskador kan dessutom leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket kan leda till kemiska ämnen i luften. Fukt i byggnader visar samband med inomhusrelaterade symtom och besvär, exempelvis astmasymtom. Det är inte helt klarlagt vilka ämnen som orsakar besvären men fukt- och mögelskador ska åtgärdas.  

Vad ska man göra om man har problem med fukt eller mögel?

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador.   

Hyresrätt

Du som bor i hyreshus och misstänker en fukt- eller mögelskada i lägenheten ska kontakta fastighetsägaren direkt.

Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp i ärendet så kan du vända sig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och konsultföretag för att få råd.

Anmälan om störning/olägenhet

E- tjänst, anmälan om störning/olägenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.