Luften inomhus

Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel är tobaksrök, fuktskador, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, kvalster, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Samma föroreningar som finns i utomhusluften finns normalt också inomhus, men då i lägre halter, i genomsnitt 25 till 40 procent lägre. Hur mycket av utomhusluften som kommer in i en bostad beror på vilken typ av ventilation som finns i huset och på vilken våning man bor på.

Under perioder med mycket höga föroreningshalterna utomhus kan ibland halterna bli höga även inomhus. Detta sker dock med en fördröjning eftersom det tar ett tag innan all luft inomhus bytts ut. När halterna sedan sjunker utomhus dröjer det av samma anledning ett tag innan halterna sjunker även inomhus. Under dessa perioder kan inomhusluften, under en kortare tid, vara sämre än utomhusluften.

Det enklaste sättet att byta ut luften inomhus är att vädra. Vädra snabbt och effektivt, låt inte fönstren stå öppna hela dagen, det är inte energieffektivt.

Vad ska man göra om man har problem med luftkvaliteten i sin bostad?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bostaden inte har till exempel fuktskador eller mögel.

Hyresrätt

Om du bor i hyreshus kontakta därför fastighetsägaren om du upplever att bostaden har problem med detta. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

E- tjänst, anmälan om störning/olägenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad, vänd dig till konsultföretag om du behöver råd.