Buller

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

Vart vänder man sig om man störs av buller?

Om du störs av oönskat ljud, ska du i första hand alltid försöka ta reda på var ljudet kommer ifrån och vem som är ansvarig. Därefter bör du kontakta den som är ansvarig.

Trafik

Om du störs av trafikbuller bör du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren.
Trafikverksamheten på statliga vägar. Där det finns vägsamfälligheter ansvar de för sina vägar. Om du störs av flygbuller bör du kontakta Swedavia. Gäller det tågtrafik bör du kontakta Trafikverket.

Fläktar, tvättstugor och installationer

Kontakta fastighetsägaren och berätta att du störs. Försök beskriva ljudet, när på dygnet du störs och varifrån det kommer. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.

Grannar

Tala med din granne om du tycker att hon/han till exempel spelar för hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Industrier eller andra verksamheter

Om du störs av ljud från industrier eller andra verksamheter bör du i första hand kontakta verksamheten och berätta att du störs.

Vart vänder man sig om man inte får hjälp?

Om du inte får önskad hjälp, kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett, anmälan om störning/olägenhet Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.