Buller och luftkvalitet

Buller

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som många andra miljöfaktorer så har det en stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet. I Härryda kommun är de största bullerkällorna väg-, flyg- och tågtrafik.

Buller

Luftkvalitet

I Härryda kommun kommer det lokala tillskottet av luftföroreningar främst från vägtrafik och uppvärmning (småskalig vedeldning). I Västra Götaland uppger fem procent att luftkvaliteten utanför bostaden är dålig. Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och lungsjukdomar.

Luften utomhus
Luften inomhus