Lyssna

Tomt- och bostadskön

Tomt- och bostadskön avvecklades
den 1 januari 2020.


De sista utskicken till tomtkön och till bostadskön har gått ut. Det går inte längre att nyregistrera sig i kön.
Om du är e-tjänstkund i tomt- och bostadskön ser du under "Mina ärenden" fortfarande din plats i kön och om du har betalat. Du loggar in nedan med e-legitimation.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Köerna administreras till de sista tomterna och bostäderna som skickades ut innan årsskiftet, är förmedlade.

2020-01-10

Inte möjligt att nyregistrera sig men du kan se "Mina ärenden" ett tag till

Beslutet om att avveckla tomt- och bostadskön fattades i kommunfullmäktige i juni 2019 som en del av majoritetens budget.
Den 24 oktober tog kommunstyrelsen beslut om formerna för avvecklingen av kön.PDF Att överklaga var möjligt till och med den 22 november.

Administrationen av köerna är kvar tills alla bostäder och tomter som skickades ut för intresseanmälan innan årsskiftet, är förmedlade.

Frågor och svar om tomt- och bostadskön

På denna webbsida har vi samlat vanliga frågor och svar om tomt- och bostadskön efter 1 januari och vad som händer fram tills dess.

Varför lägger kommunen ner tomt- och bostadskön?

Tomt- och bostadskön infördes i en tid då kommunen fördelade mark efter kötid och till ett subventionerat pris. Numera säljer kommunen tomtmark till marknadspris, vilket aktualiserat frågan om tomtkön ska vara kvar. Att förmedla tomter och bostäder ingår inte heller i en kommuns lagstadgade uppgifter och det finns fullgoda alternativ. Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige därför att tomt- och bostadskön ska avvecklas.

När avvecklas kön?

Tomt- och bostadskön upphör 1 januari 2020.

Får jag tillbaka hela eller delar av årsavgifterna jag betalat till tomt- och bostadskön?  

Nej, inga pengar betalas tillbaka, oavsett hur länge du stått i kön.

Hur hittar jag köer för lediga bostäder och tomter från och med 1 januari 2020?

Du kan anmäla intresse för hyresrätter direkt till hyresvärdar och fastighetsägare i kommunen. Tomter och bostadsrätter säljs via mäklare. En lista över dem hittar du här: harryda.se/hittabostadöppnas i nytt fönster

Vi kan inte garantera att listan är uppdaterad med aktuella bostadsföretag och mäklare. Ofta är bostadsbyggare själva bra på att sprida information om vad och var de bygger nytt. Samma sak gäller mäklare som säljer tomter och småhus, ofta via bostads-appar, gemensamma webbplatser m.m.

Vad händer med mina personuppgifter som ni lagrat om mig?

Enligt vår dokumenthanteringsplan får personuppgifterna sparas i max 5 år efter kön upphört.

Kan man överklaga beslutet att lägga ner tomt- och bostadskön?

Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att tomt- och bostadskön ska avvecklas. Det är nu för sent att laglighetspröva det beslutet. Den 24 oktober tog kommunstyrelsen beslutet om formerna för avvecklingen av köerna. Tiden för att överklaga detta beslut är nu passerad (2019-11-22). 

Enbart kommunala tomter
och nyproducerade bostäder

I dagsläget står det sammanlagt cirka 4 800 personer i tomt- och småhuskön och kön för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter.

Kommunala tomter, friköpta småhus och nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter erbjuds de som står i respektive kö när projektet är färdigt för byggnation. I övrigt har kommunen inga lediga lägenheter, småhus eller tomter att erbjuda utan dessa fördelas/säljs direkt av respektive fastighetsägare.

I alla områden där tomter och bostäder fördelas via Härryda kommuns tomt- och bostadskö avsätts i regel några tomter och bostäder för nutida och framtida behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. Detta gäller både nya bostadsområden och när vi förtätar i befintliga där kommunen äger mark.

Eftersom behoven kan skifta snabbt kan beslutet om vilken form av verksamhet som ska förläggas på tomterna ibland fattas i ett sent skede.

När du får utskick från tomt- eller bostadskön är det alltså inte säkert att alla tomternas eller alla lägenheternas ändamål är beslutat. Så fort vi har ett beslut, strävar vi efter att snarast informera berörda som till exempel tomt- och bostadsköpare samt närboende.