Kontakt
Lyssna

Tomt- och bostadskön

Tomt- och bostadskön kommer att avvecklas den 1 januari 2020.

Beslutet fattades i kommunfullmäktige i juni 2019 som en del av majoritetens budget. Året ut fungerar kön precis som vanligt.

På denna webbsida har vi samlat vanliga frågor och svar om tomt- och bostadskön efter 1 januari och vad som händer fram tills dess.

Du som står i kö för lediga tomter och nyproducerade bostäder kommer också att få mer information om vad beslutet innebär för dig och hur du gör för att anmäla intresse för tomter och nya bostadsområden i Härryda efter 1 januari. Informationen får du via brev eller e-post. Se till att din mejladress är aktuell!

2019-09-19

Härryda kommun har två köer. En kö för tomter/småhus (friköpta) och en kö för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter.

Gör anmälan via vår e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du göra en ansökan digitalt. Om du redan är e-tjänstekund så kan du under Mina ärenden se din plats i kön eller om du har betalat.

Du loggar in till båda dessa nedan med e-legitimation.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om tomt- och bostadskön

Varför lägger kommunen ner tomt- och bostadskön?

Tomt- och bostadskön infördes i en tid då kommunen fördelade mark efter kötid och till ett subventionerat pris. Numera säljer kommunen tomtmark till marknadspris, vilket aktualiserat frågan om tomtkön ska vara kvar. Att förmedla tomter och bostäder ingår inte heller i en kommuns lagstadgade uppgifter och det finns fullgoda alternativ. Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige därför att tomt- och bostadskön ska avvecklas.

När avvecklas kön?

Tomt- och bostadskön upphör 1 januari 2020.

Vad händer med de områden jag anmält intresse för?

De flesta områden som inte hunnit fördelas kommer vi att hinna fördela innan kön läggs ner.

Dessa områden är:

Tomter

  • Landvetters Backa östra,
    13 småhustomter

Bostadsrätter

  • Björkelid, Rävlanda, 24 bostadsrätter

Hyresrätter

  • Björkelid, Rävlanda, 48 hyresrätter
  • Landvetters Backa östra, 40 hyresrätter
  • Säteriet, Mölnlycke, 51 hyresrätter
  • Landvetter centrum, 120 hyresrätter
  • Mölnlycke fabriker, 120 hyresrätter

Hur anmäler jag intresse för dessa sista områden?

Du som redan köar behöver inte göra någonting.

Du kommer att ha möjlighet att anmäla intresse genom utskick per post (om du är anmäld via blankett) eller mejl (om du är e-tjänstkund) inom de närmaste månaderna.

Får jag tillbaka hela eller delar av årsavgifterna jag betalat till tomt- och bostadskön?  

Nej, inga pengar betalas tillbaka, oavsett hur länge du stått i kön.

Måste jag betala hela årsavgiften när jag inte kan ställa mig i kön mer än några månader i år?

Ja, du betalar en avgift oavsett när på året du ställer dig i kön.

200-300 kronor för bostad beroende på om du använder blankett eller e-tjänst.

200-300 kronor för tomt beroende på beroende på om du använder blankett eller e-tjänst.

Hur hittar jag köer för lediga bostäder och tomter 1 januari 2020?

Du kan anmäla intresse för hyresrätter direkt till hyresvärdar och fastighetsägare i kommunen. Tomter och bostadsrätter säljs via mäklare. En lista över dem hittar du här: harryda.se/hittabostadöppnas i nytt fönster

Kan jag vara säker på att jag hittar alla bostadsföretag som bygger nyproducerade bostäder och säljer tomter i Härryda?

Nej, vi kan inte garantera att sidan harryda.se/hittabostad är uppdaterad men aktuella bostadsföretag och mäklare. Ofta är bostadsbyggare själva bra på att sprida information om vad och var de bygger nytt. Samma sak gäller mäklare som säljer tomter och småhus, ofta via bostads-appar, gemensamma webbplatser m.m.

Vad händer med mina personuppgifter som ni lagrat om mig?

Enligt vår dokumenthanteringsplan får personuppgifterna sparas i max 5 år efter kön upphört.

Kan man överklaga beslutet att lägga ner tomt- och bostadskön?

Det går inte att överklaga själva beslutet men alla kommuninvånare kan överklaga med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska vara skriftligt och vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att ett färdigt protokoll som innehåller beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att tomt- och bostadskön ska avvecklas men inte när. Det är nu för sent att laglighetspröva det beslutet. Dock finns fortfarande chans att överklaga det kommande beslutet att lägga ner kön från den 1 januari 2020 efter att ärendet varit på politisk behandling.

Enbart kommunala tomter
och nyproducerade bostäder

I dagsläget står det sammanlagt cirka 4 800 personer i tomt- och småhuskön och kön för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter.

Kommunala tomter, friköpta småhus och nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter erbjuds de som står i respektive kö när projektet är färdigt för byggnation. I övrigt har kommunen inga lediga lägenheter, småhus eller tomter att erbjuda utan dessa fördelas/säljs direkt av respektive fastighetsägare.

I alla områden där tomter och bostäder fördelas via Härryda kommuns tomt- och bostadskö avsätts i regel några tomter och bostäder för nutida och framtida behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. Detta gäller både nya bostadsområden och när vi förtätar i befintliga där kommunen äger mark. Eftersom behoven kan skifta snabbt kan beslutet om vilken form av verksamhet som ska förläggas just på den tomten ibland fattas i ett sent skede. När du får utskick från tomt- och bostadskön är det alltså inte säkert att tomtens/bostadens ändamål är beslutat. Så fort vi har ett beslut, strävar vi efter att snarast informera berörda som till exempel tomt- och bostadsköpare samt närboende.