Kontakt
Lyssna

Tomt- och bostadskön

Tomt- och bostadskön kommer att avvecklas

Härryda kommun vet i nuläget inte exakt hur och när kön ska avvecklas och vad som händer med alla som står i kön för en tomt eller en bostad i kommunen. Vi vet att kön kommer finnas kvar året ut.

Det politiska beslutet om att avveckla tomt- och bostadskön togs i kommunfullmäktige 2019-06-17.

Härryda kommun har två köer. En kö för tomter/småhus (friköpta) och en kö för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter.

I dagsläget står det cirka 2 400 personer i tomt- och småhuskön och cirka 1 600 personer i kön för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter.

Vi kommer att kontakta dig som står i tomt och/eller bostadskön via e-post eller brev så snart vi vet mer, förmodligen efter sommaren eller början av hösten.

Kommunala tomter, friköpta småhus och nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter erbjuds de som står i respektive kö när projektet är färdigt för byggnation. I övrigt har kommunen inga lediga lägenheter, småhus eller tomter att erbjuda utan dessa fördelas/säljs direkt av respektive fastighetsägare.

I alla områden där tomter och bostäder fördelas via Härryda kommuns tomt- och bostadskö avsätts i regel några tomter och bostäder för nutida och framtida behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. Detta gäller både nya bostadsområden och när vi förtätar i befintliga där kommunen äger mark. Eftersom behoven kan skifta snabbt kan beslutet om vilken form av verksamhet som ska förläggas just på den tomten ibland fattas i ett sent skede. När du får utskick från tomt- och bostadskön är det alltså inte säkert att tomtens/bostadens ändamål är beslutat. Så fort vi har ett beslut, strävar vi efter att snarast informera berörda som till exempel tomt- och bostadsköpare samt närboende.

Årsavgift

Årsavgiften är 200 kr per år (kalenderår) och kö om du väljer e-tjänst eller 300 kr per år (kalenderår) och kö om du väljer att anmäla dig via blankett.
Fakturan får du årligen i januari månad. Har avgiften inte betalats senast den sista februari avregistreras sökanden.

Gör anmälan via vår e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du göra en ansökan digitalt.

Om du redan är e-tjänstekund så kan du under Mina ärenden se din plats i kön eller om du har betalat.

Du loggar in till båda dessa nedan med e-legitimation.

Information om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster