Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Tillgänglighet i offentliga lokaler


Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.
Här kan du ser vilka lokaler som finns i tillgänglighetsdatabasen.

Inomhusmiljö i offentliga lokaler


En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö.
Regler enligt miljöbalken för offentliga lokaler.