Lyssna

Digital träff för exploatörer

I september höll vi en digital träff för exploatörer som är intresserade av att bygga bostäder i Härryda kommun.

Se Exploatörsträffen i efterhand

Videolänk till presentation och frågestund med Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M) och kommundirektör Peter Lönn.

Härryda kommuns Exploatörsinformation 11 september 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Youtube, 52 minuter)


Kontakt

Karl Falck,
tf mark- och exploateringschef
markochexploatering@harryda.se