Inte(GR)erad Bostadsplanering med Fokus på Äldre

Samhällsbyggnad och äldreomsorgen i Härryda kommun har deltagit tillsammans med GR (en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige) och fyra andra kommuner i samverkansprojektet Inte(GR)erad Bostadsplanering. Utöver Härryda medverkar Ale, Kungälv, Mölndal och Tjörn i projektet.

Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer som kan möta dessa behov. Det behövs fler bostäder som är attraktiva och möjliga att bo och leva gott i även på ålderns höst!
Tanken är att kommunerna tillsammans ska utveckla användbara undersökningsmetoder för att kartlägga äldres behov, preferenser och flyttmönster samt kvaliteter i den befintliga bebyggelsen. Det skapar förutsättningar för en boendeplanering som utgår från ett helhetsperspektiv och på så sätt kan goda och attraktiva boendemiljöer för äldre skapas. Projektet påbörjades i maj 2011 och pågick till och med maj 2012.

Projektet finansierades av Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som syftar till att stärka nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre. 

Här kan du läsa mer om hur FoU i Väst/GR arbetar och har arbetat med de här frågorna:
Göteborgsregionens kommunalförbund Länk till annan webbplats.