Lyssna

Information uthyrning av bostäder

Den som hyr ut en bostad har ansvar för att se till att inomhusmiljön är bra för de som hyr bostad.

Fastighetsägare omfattas av krav på egenkontroll. Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Infoblad — Egenkontroll för fastighetsägare PDF

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.  Faktorer som fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, belysning, material och ämnen, ohyra, avfall, strålning och annat som kan ha en negativ inverkan på hälsan omfattas därför av tillsynen.

Avgifter

En avgift tas ut för miljö och hälsoskydds tillsyn av bostäder. För tillsynen debiteras avgift per timma.

Avgifter