Boendemiljö

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Var du bor och hur bostaden är byggd, uppvärmningen av bostaden, ljudnivåerna i närheten, luftkvalitén och annat kan påverka hur du mår där du bor.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar. Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet. Om problemen kvarstår har du möjlighet att vända dig till miljö- och hälsoskydd med problemen och lämna in ett klagomål.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om störning/olägenhet Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster. 

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information