Boendemiljö

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Var du bor och hur bostaden är byggd, uppvärmningen av bostaden, ljudnivåerna i närheten, luftkvalitén och annat kan påverka hur du mår där du bor.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar. Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet. Om problemen kvarstår har du möjlighet att vända dig till miljö- och hälsoskydd med problemen och lämna in ett klagomål.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.