Lägenhetsregister

Enligt lag ska fastighetsägaren lämna uppgifter till kommunen angående lägenhetsbeståndet. Lägenhetsregistret sköts av Härryda kommun. Syftet med lägenhetsregistret är att hjälpa SCB att ta fram hushålls- och bostadsstatistik.

Vad ska rapporteras?

Nybyggnation, ändring eller rivning av bostadshus föranleder nästan alltid ändring/komplettering av lägenhetsregistret och det är fastighetsägaren som ska rapportera in uppgifterna. För bostadslägenheter handlar det om uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

Inrapportering

Eftersom uppgifterna som ska rapporteras inte är lika för småhus och flerbostadshus finns två blankettvarianter. Instruktion för vilka uppgifter som ska fyllas i medföljer respektive blankett.

  • Blankett "småhus" är till för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.
  • Blankett "flerbostadshus" används för hus med fler än två bostäder inklusive specialbostäder.

Ägare av ett enfamiljshus med bara en lägenhet behöver inte sända in uppgifter, eftersom informationen kommer direkt från fastighetstaxeringen.

Den ifyllda blanketten skickas senast en månad efter färdigställandet till: Härryda kommun, Mark & bostad, att: Zeljko Skakic, 435 80 Mölnlycke.

Observera! Om du är boende ska du i första hand kontakta din fastighetsägare för att få reda på ditt lägenhetsnummer.