Lyssna

Adresser och vägnamn

Tidigare begränsades kommunens ansvar till tätbebyggda områden men från och med 1999 sker namn och adressättning inom hela Härryda kommuns geografiska område.

Namn och adressättning

All namnsättning sker i samråd med olika myndigheter och organisationer bland annat posten, polisen, räddningstjänsten och hembygdsföreningar. Även ortsnamnsarkivet i Göteborg bidrar med sina kunskaper när det gäller namnens historiska anknytning, stavning och form. Adressregistret är en viktig del i det geografiska informationssystemet (GIS). Beslut om nya adresser fattas av Kommunstyrelsen.