Adresser, vägnamn och lägenhetsregister

Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader som har någon form av verksamhet. Varje bostad registreras dessutom i ett lägenhetsregister.

All namnsättning sker i samråd med olika myndigheter och organisationer bland annat Posten, polisen, räddningstjänsten och hembygdsföreningar.
Adresser och vägnamn

Varje lägenhet som har ingång från ett gemensamt trapphus ska ha ett lägenhetsnummer. Det är varje fastighetsägares ansvar att rapportera in dessa till kommunen som jourhåller Lägenhetsregistret.
Lägenhetsregister

Kontakt

Adresser och vägnamn:

matochgis@harryda.se

Lägenhetsregister:
Zeljko Skakic, statistiker
031-724 63 48
markochexploatering@harryda.se