Adresser, vägnamn och lägenhetsregister

Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på byggnader som har någon form av verksamhet. Varje bostad ska registreras i ett lägenhetsregister.

All namnsättning och numrering av vägar och gator sker i samråd med olika myndigheter och organisationer, bland annat posten, polisen, räddningstjänsten och hembygdsföreningar.
Adresser och vägnamn

Varje lägenhet som har ingång från ett gemensamt trapphus ska ha ett lägenhetsnummer. Det är varje fastighetsägares ansvar att rapportera in dessa till kommunen som sköter lägenhetsregistret.
Lägenhetsregister

Kontakt

Adresser och vägnamn:

matochgis@harryda.se

Lägenhetsregister:
Zeljko Skakic, statistiker
031-724 63 48
markochexploatering@harryda.se