Bostäder och offentliga lokaler

I Härryda kommun strävar vi efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer.

Boendemiljö

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Var du bor och hur bostaden är byggd, uppvärmningen av bostaden, ljudnivåerna, luftkvalitén och upplevd trygghet med mera, kan påverka hur du mår där du bor.
Boendemiljö

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller förbättra belysningen.
Anpassning

Offentliga lokaler

Om du har svårt att höra, se, röra dig, inte tål vissa ämnen eller inte kan ta till dig information så kan det vara bra att veta hur en lokal eller plats ser ut innan du åker dit. För offentliga lokaler finns det olika lagar och regler som ska följas.
Offentliga lokaler

Långsiktig bostadsplanering

Sektorn för samhällsbyggnad har ett program där man redovisar planerat bostadsbyggande i kommunen för perioden med utgångspunkt från den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden.
Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 57.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskilda boenden

Trygghetsboenden och äldreboenden

Adresser, vägnamn och lägenhetsregister

Det ska finnas en adress för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader som har någon form av verksamhet. Varje bostad registreras dessutom i ett lägenhetsregister.
Namn och register

Inte(GR)erad Bostadsplanering med Fokus på Äldre

Andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer som kan möta dessa behov. Det behövs fler bostäder som är attraktiva och möjliga att bo och leva gott i även på ålderns höst!
Fokus på äldre