Till innehållet

Luft och trafik

Ett flertal allvarliga miljöproblem kommer från fordonstrafik. Exempelvis miljöproblem från dubbdäck som nöter mot vägbanan och frigör farliga partiklar ut i luften.

Bilar kör på riksväg 40 vid Björröd

Foto: Härryda kommun, Miljö- och hälsoskydd

Fakta om biltrafik och föroreningar

  • föraren är oftast är ensam i bilen, på infartslederna till Göteborg sitter i snitt 1,2 person i varje bil.
  • en liter bensin bildar vid förbränning i bilmotorn 2,36 koldioxid. Den som förbrukar 1 500 liter bensin bidrar alltså med mer än 3,5 ton växthusgas till atmosfären.
  • vi svenskar köper Europas törstigaste bilar.
  • ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. I tätorter är 70-80 procent av alla bilresor kortare än 3-4 kilometer.
  • många tror att det inte är någon fara med tomgångskörning eftersom man har katalysator på bilen. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, det vill säga efter 2-3 km körning vintertid. Det innebär att en nyare bil med katalysator ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter.

  Tomgångskörning i max en minut

  Tomgångskörning i Härryda kommun gäller i högst en minut. Du kan läsa mer om reglering gällande tomgångskörning i våra lokala föreskrifter.
  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 744.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Vägtrafiken ökar

  Trafiken tätnar. Varje år ökar antalet bilar och det blir allt svårare att ta sig fram, särskilt i vår grannkommun Göteborg. Göteborgsregionen har en struktur med stora arbetsplatskoncentrationer i Göteborg och med många boende i kommunerna runt om.

  Pendlingen till och från Göteborg är omfattande och dagligen passerar mer än 400 000 bilar kommungränsen till Göteborg, varav cirka 45 000 fordon på riksväg 40 mellan Göteborg och Härryda kommun.

  Vägtrafiken väntas fortsatt öka kraftigt varför framkomligheten kommer försämras och problemen med luftföroreningar kvarstå. Detta drabbar människor och miljö i hela Göteborgsregionen.

  För att vrida samhällsutvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet måste res- och transportmönster förändras. Bland annat måste den fysiska samhällsplaneringen mer inriktas mot att skapa en transporteffektiva bebyggelsestrukturer och företagslogistik.

  Ditt bidrag för att minska hälsofarliga partiklar

  Utsläppen från vägtrafiken har minskat mycket sedan 1990-talet, men halterna är fortfarande oacceptabelt höga på många platser. Trafikens utsläpp är oftast större i områden där många bor och kan vara skadliga för hälsan. Här kommer några tips om hur du kan minska luftföroreningar.

  • Överväg att köpa dubbfria vinterdäck, speciellt om du kör mycket i tätorter.
  • Håll hastighetsbegränsningarna och kör mjukt.
  • Kontrollera att du har rätt lufttryck i däcken. Ju lägre lufttryck desto mer slitage på däcken vilket bidrar till mer utsläpp av däckpartiklar. Bilen drar också mindre bränsle och avgasutsläpp om man har rätt lufttryck i däcken.
  • Låt bilen stå ibland om du har möjlighet.
  • Om du sköter service och underhåll av motor, tändsystem och luftfilter, betyder detta mycket för bränsleförbrukningen och avgasutsläppen, speciellt för äldre bilar.
  • Ju nyare bil, desto mindre utsläpp. Bilar äldre än 1989 års modell står för minst tio gånger större hälsovådliga utsläpp.

  Kontakt

  Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

  När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

  Kan vi göra sidan bättre?

  Lämna dina synpunkter  Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
  Senast ändrad: 2024-02-23