Till innehållet

Buller

Höga, skärande eller dova ljud som vi upplever som störande och helst vill slippa kallas för buller. Olika personer har olika uppfattningar om vad som är buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel. Buller på lägre nivåer - exempelvis från fläktar och vägtrafik - påverkar oss också och kan få oss att känna stress, trötthet eller allmän olust.

En person störd av buller

Foto: Pongsak Tawansaeng, Mostphotos

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som många andra miljöfaktorer har det en stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Om man störs av buller

Om du störs av oönskat ljud, ska du i första hand alltid försöka ta reda på var ljudet kommer ifrån och vem som är ansvarig. Därefter bör du kontakta den som är ansvarig.

Trafik

Om du störs av trafikbuller bör du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren.
Trafikverksamheten på statliga vägar. Där det finns vägsamfälligheter ansvar de för sina vägar. Om du störs av flygbuller bör du kontakta Swedavia. Gäller det tågtrafik bör du kontakta Trafikverket.

Fläktar, tvättstugor och installationer

Kontakta fastighetsägaren och berätta att du störs. Försök beskriva ljudet, när på dygnet du störs och varifrån det kommer. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.

Grannar

Tala med din granne om du tycker att hon/han till exempel spelar för hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Industrier eller andra verksamheter

Om du störs av ljud från industrier eller andra verksamheter bör du i första hand kontakta verksamheten och berätta att du störs.

Vad är en god ljudmiljö?

I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. Utomhus ska det finnas platser för återhämtning och rekreation där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Åtgärder medexempelvis bulleravskärmning och hastighetsbegräsning för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa bra eller godtagbara ljudmiljöer.

Vart vänder man sig om man inte får hjälp?

Om du inte får önskad hjälp, kan du anmäla störningen till verksamheten för miljö- och hälsoskydd.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under e-tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07