Nybyggnadskarta och andra kartor

Exempel på nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov behövs en nybyggnadskarta. Det är en karta med en sammanställning av fakta som berör fastigheten. Det finns inga färdiga nybyggnadskartor. kartans innehåll varierar beroened på innehållet och behöver därför tas fram vid varje beställning.

2022-01-18

Högt tryck på kart- och mättjänster just nu!

Vi beklagar att leverans- och handläggningstider för nybyggnadskartor, ny adressättning och mättjänster, är längre än vanligt.

Kommunens Mark- och exploateringsverksamhet hanterar många förfrågningar och möjligheten att nå verksamheten på telefon är begränsad en tid framåt. Vi jobbar med att hitta en lösning.

Observera att beställningar av nybyggnadskartor via vår E-tjänst här nedan går att göra som vanligt under perioden. För frågor om och beställningar av kart- och mättjänster: matochgis@harryda.se

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA OCH PRIMÄRKARTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av kartprodukter

  • Nybyggnadskarta används för nybyggnation inom detaljplan och kommunalt vatten och avlopp (VA).
  • Förenklad nybyggnadskarta används för nybyggnation utanför detaljplan och för komplementbyggnader, tillbyggnader med mera som kräver bygglov.
  • Karta för anmälan används för attefallsåtgärder som kräver anmälan men inte bygglov.
  • Kartutdrag primärkarta kan användas för att ansöka om förhandsbesked. Kartan skapas genom en utskrift från en kartdatabas. Kartutskrifter kan göras för alla områden i kommunen. Kartutskrifter har blandad kvalitet.
  • Digitalt kartmaterial är utdrag från kommunens primärkarta i dwg-format (CAD

Bygglovsenheten kan vid enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial. Men en mindre detaljerad karta kräver särskilt beslut av bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa.

Avgifter för kartprodukter

Härryda kommun tar betalt för att ta fram kartor, enligt en fastställd kart- och mättaxa.
Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2022, sidorna 17-20 Pdf, 458.5 kB.

Fakturan för kartbeställningar skickas separat till beställaren, den ingår inte i bygglovsavgiften.